Безшевни улуци

Нито един покрив не може да се счита за завършен, ако няма улуци. Водосточните тръби са предназначени за да отвеждат водата от покривната конструкция, като предотвратяват гниенето на дървените части. Дали ще се поставят безшевни улуци, или ще се заложи на класическите метални, това е въпрос на личен избор.

Остатъчна влага по покрива може да нанесе множество щети, като мухъл, влага, замърсяване на външните и вътрешните стени и много други проблеми. По принцип водосточните тръби пазят фасадата и външните стени от водата, която без тях свободно би се стичала по тях. Освен чисто естетически щети, водата би могла да проникне в сградата и да предизвика поява на влага и мухъл по стаите, но по-тежкият проблем е, ако проникне в основата на сградата, където може да нанесе сериозни конструктивни щети.

Водата има огромна разрушителна сила – само година – две са достатъчни, за да унищожи и най-здравата мазилка, а също и останалите елементи, до които достигне. Едва ли има човек, който да счита, че домът му може да съществува и без улуци.В ъпросът не е да има или да няма водосточни тръби, а какви точно да бъдат те. Изборът на безшевни улуци е много удачен по нашите географски ширини, където покривите не са „алпийски“ тип и снеговете са умерени. По начало металните покривни конструкции изискват и метални улуци по редица причини. Пластмасови улуци избират хора, които търсят дълговечност, трайност и особено много държат на цвета – тъй като те се изработват в широка цветова гама.

Безшевните улуци имат следните качества:

– не корозират;
– улуците от PVC не имат еднакъв цвят в дълбочина на материала;
– материалът има памет на молекулярно ниво – при деформация възвръща първоначалната си форма;
– издържат на температури в много широк диапазон;
– към гладката пластмасова повърхност не се задържат замърсявания, което осигурява свободно преминаване на стичащата се вода по тръбите. Не замръзват през зимата и върху тях не се задържа лед и ледени висулки;
– безшумни са дори и при интензивни валежи и стичане на големи количества вода по тръбите;
– много дълготрайни, издържат на големи температурни вариации;
– хармонират перфектно с всички архитектурни решения;
– значително по-евтини са от металните, не изискват поддръжка и са с много леко тегло;