Начало

Под ремонт на покриви ще разбираме, пълното възстановяване на хидроизолационните и експлоатационните свойства на даден покрив. Грубо казано, основните причини за ремонт на покриви са както следва:

Разрушаване на материала, от който е направен дадения покрив, свързано с изтичането срока му на годност, т.е. естествено износване;
Преждевременно разрушаване, възникващо най-често заради неправилно проведен ремонт, т.е. натоварването на конкретния покрив превишава допустимите норми.

Важна и полезна информация за покриви от скатен и плосък тип

В строителството и ремонтът на покриви съществуват две големи групи покриви. Те се отличават една от друга по конструкцията си, по вида на покривката и начина на отвеждане на водата и не на последно място – архитектурното въздействие.

Двете групи покриви се определят по един от най-съществения им признак – хидроизолационно покритие и величина на наклона. Тези покриви са плоски и наклонени или скатни. В по-голяма част от литературата ще срещнете определението скатни покриви.

При извършването на ремонт на покриви фирмите обръщат внимание на наклона на покрива. При плоските наклонът е значително малък, за разлика от скатните покриви, където наклонът е значителен и се вижда с просто око.

Задължително условие е плоските покриви да бъдат изградени с непрекъсната покривка. Ако няма такава възможност трябва фугите да са уплатнени много добре. Трябва да се вземе под внимание, че при плоските покриви водата се задържа много по-дълго, отколкото при скатните покриви. При ремонтиране на покриви от скатен тип, може спокойно да се приложи и покривка със застъпващи елементи.

В нормативните документи по БДС има граници за плоски и скатни покриви. Наклонът при плоски покриви е от 1 до 7%, а за скатни покриви този процент е над 7.

Ремонт на покриви – Цени
Цени за ремонт на покриви – ново строителство

Материали – 40 лв / m2
Труд – 27 лв / m2
Всичко – 67 лв / m2

Цени за ремонт на покриви – керемиди

Хидроизолация с материали на „Пенгиум”

Почистване на основата —————————————————— 1,00 лв./м2
Предварително изкърпване където е нужно————————— 1,50 лв./м2
Нанасяне на битумен грунд. ————————————————-2,20 лв./м2
Газопламъчно залепване на един пласт усилен воалит 4 мм. – — 8,80 лв./м2
Общо труд и материали: 13,50 лв./м2

В пакета на саниране на една сграда, освен ремонт на покриви и комини, влиза и хидроизолацията.

Ние предлагаме извършването на качествена хидроизолация за вашият дом или офис.

Хидроизолацията е изключително важен процес в общото саниране на сградата. През всеки един сезон, но особено през зимата е възможно в мазилката да влезе влага, която в последствие може да замръзне и по този начин да руши и самата мазилка.

Не подценявайте никога влагата в околната среда, защото именно тя оказва най-големи щети на сградите.

Ние предлагаме извършването на качествена хидроизолация, извършвана по най-нови технологии и стандарти.

Разполагаме с огромно количество различни материали за хидроизолация и ще Ви помогнем при избора на най-подходящ материал за Вашата сграда.

Саниране

Фирмата ни за ремонт на покриви, освен всичко друго предлага и цялостен пакет от услуги по саниране на сгради.
Санирането представлява цялостен пакет с който се подобрява най-общо казано – качеството на живот в сградата.

Не бъркайте думата саниране със хидроизолация. Хидроизолацията е само една от услугите, включени в пакета, наречен саниране.

Чрез санирането на една сграда се подобрява и “заздравява” нейният живот. Увеличава се енергийната ефективност на сградата, както и еко качествата и.

Услугата ремонт на покриви също е включена в цялостната услуга, наречена саниране.

Ремонт на комини

Всеки един комин представлява съоръжение чрез което се извеждат горещи газове или дим в атмосферата. Намират най-широко приложение в жилищните сгради, но се срещат още и при индустрията и локомотивите.

Добре е да се знаят някой основни правила и понятия при ремонт на комини.

Ремонта на комините е част от услугата, която ние предлагаме, а именно – ремонт на покриви.

Някои сгради имат комини на покривите и това прави техния ремонт изключително важна и отговорна част от ремонта на целия покрив.

Фирмата ни за ремонт на покриви, извършва и ремонт на комини по най-нови технологични стандарти.

За повече информация и запитвания, моля използвайте контактната форма.

Тенекиджийски услуги

Ние предлагаме тенекиджийски услуги, извършвани по най-висок стандарт на работа и качество.

Тези тенекиджийски услуги се включват допълнително към услугата ремонт на покриви.

Това което предлагаме е:

монтаж и изработка на бордови обшивки
обшивки на капандури и комини
изработка на ламаринени шапки на комини
монтаж и изработка на олуци (безшевни)
изработка на водостоци и водосборни кранчета

За повече информация относно услугата тенекеджийски услуги, моля използвайте контактната форма.