Ремонт на покриви

Като начало нека дадем кратка дефиниция на това, какво ще имаме в предвид под ремонт на покриви и какви видове покриви съществуват на този етап в България.

Най-общо бихме могли да разделим покривите на скосени и плоски. В нашата статия ще обърнем внимание именно на плоските покриви. Този вид покривни конструкции имат съвсем малък наклон – до 6 градуса.

Под ремонт на покриви ще разбираме, пълното възстановяване на хидроизолационните и експлоатационните свойства на даден покрив. Грубо казано, основните причини за ремонт на покриви са както следва:

Разрушаване на материала, от който е направен дадения покрив, свързано с изтичането срока му на годност, т.е. естествено износване;
Преждевременно разрушаване, възникващо най-често заради неправилно проведен ремонт, т.е. натоварването на конкретния покрив превишава допустимите норми.

При ремонт на покриви не е изключено новото покритие да се постави непосредствено върху старото, в по-голям процент от случаите обаче се провеждат демонтажни работи с цел отстраняване на негодния вече покривен материал. Имайте в предвид, че при възможност да ремонтирате стария си покрив, без да го демонтирате, то услугата ще ви излезе много по евтина и бърза. Монтиране на външния покривен слой обикновено започва с избиране на материал, който ще зависи от типа покрив, натоварванията, които ще поема и състоянието на основите на сградата.

Ремонт на покриви, чиито собственици нямат средствата за професионален такъв, често бива извършван с помощта на така наречените катранени кръпки. Ако решите по една или друга причина да се спрете имено на такъв ремонт, имайте в предвид, че след определено време ремонтираните места най-вероятно ще протекат отново. Препоръчителния вариант е да се използват цели рула от полимерни материали.

Основните дефекти на плоските покриви са:

Пукнатини и скъсвания при плоските покриви покрити с катран;
Отлепяне на покривния материал в местата, в които отделните парчета се съединят;
Възникването на мехури;

Ремонти и на трита вида по-горе описани, най-често срещани дефекта, е добре да се изпълняват от висококвалифицирани професионалисти. Доказалите се майстори безгрешно ще определи каква точно е повредата, изпълнявайки работата по ремонта на покрива в най-кратки срокове, давайки при това гаранция за работата си.