Течна хидроизолация

Изолационните пасти „ИЗОМАКС“ се различават от рулонните материали на битумна основа по начина, по който се създава хидроизолационната мембана. Рулонните материали са готови за монтаж и се залепват върху определената площ с помощта на горещ битум или чрез загряване с газова горелка.

„ИЗОМАКС“ са студени пасти, чрез които хидроизолационната мембрана се получава с директно нанасяне, като в зависимост от методиката на нанасяне, между няколкото слоя паста се полагат армиращи пластове.

Предимството на пастите „ИЗОМАКС“ е, че няма прекъсване и наставяне на хидроизолационната мембрана, както се получава при рулонните материали. Пастата се нанася върху цялата площ на обекта хомогенно и равномерно, което е най-голямото и предимство. При рулонните материали се получават фуги и снадки при свързката между рулата.

Методиката на нанасяне на мазаните хидроизолации създава възможност за перфектно нанасяне върху всякакви повърхности, без значение от формата и релефа. Фундаменти, тераси, мокри помещения, а също и покривите – навсякъде може да се обработват повърхностите с хидроизолационни пасти.