Хидроизолация с „ICOPAL“

Хидроизолацията се използва предимно при плоските покриви, много добре изолира покрива и не пропуска влагата. При ремонт на покриви с хидроизолация е препоръчително хидроизолацията да се прави в два пласта (първи пласт без посипка и втори пласт с посипка). На пазара има огромно разнообразие на хидроизолационни материали, като разбира се “цената за сметка на качеството” колкото по качествени материали използвате толкова по дълъг ще бъде неговият живот.

Почистване на основата ———————————————————— 1,00 лв./м2
Предварително изкърпване където е нужно —————————- 1,50 лв./м2
/цената е за репарираните очастъци/
Хидроизолационна мембрана с посипка NOVAGLAS PE 4кг/кв.м.
/ NOVAGLAS PE 4kg/m2/ ——————————————————– 6,90 лв./м2
Газопламъчно залепване на един пласт ———————————— 6,50 лв./м2
Общо труд и материали: 15,90 лв./м2